Giải bài 3 Trang 13 SGK toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 13 SGK toán lớp 4. phần bài tập Bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số.

Đề bài 3 Trang 13 SGK Toán 4:

Giai bai 3 Trang 13 SGK toan lop 4 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 13 SGK Toán 4:

2 467 – 28 092 – 932 018 – 943 567

(BAIVIET.COM)