Giải bài 3 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo)

Đề bài 3 Trang 13 SGK Sinh học 9:

Điền nội dung phù hợp với những ô trống ở bảng 3

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Đặc điểmTrội hoàn toànTrội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)
Tỉ lệ kiểu hình ở F2
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

Lời giải câu 3 Trang 13 SGK Sinh học lớp 9:

Đặc điểmTrội hoàn toànTrội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)Đồng tính (trội át lặn)Biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ
Tỉ lệ kiểu hình ở F2Phân li: 3 trội, 1 lặnPhân li: 1 trội, 2 trung gian, 1 lặn
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

(BAIVIET.COM)