Giải bài 3 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

Đề bài 3 Trang 129 SGK Sinh học 9:

Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.

Lời giải câu 3 Trang 129 SGK Sinh học lớp 9:

Sự khác nhau giữa nhóm cây ưa ẩm và cây chịu hạn:

– Cây ưa ẩm: sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng thì phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển. Cây sống ở nơi ẩm ướt nhưng có nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng, hồ ao có phiến lá hẹp, mô giậu phát triển.

– Cây chịu hạn: cơ thể mọng nước, lá tiêu giảm hoặc biến thành gai. Chuyển các hoạt động sinh lí vào sáng sớm hoặc chiều tối.

(BAIVIET.COM)