Giải bài 3 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn.

Đề bài 3 Trang 129 SGK Sinh học 7:

Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Lời giải câu 3 Trang 129 SGK Sinh học lớp 7:

Các nội quanẾchThằn lằn
PhổiPhổi đơn giản, ít vách ngăn.(chủ yếu hô hấp bằng da)Phổi có nhiều ngăn (cơ liên sườn tham gia vào hô hấp)
TimTim 3 ngăn (2 tâm nhĩ và một tâm thât máu pha trộn nhiều hơn)Tim 3 ngăn; tâm thất có vách hụt (máu ít pha trộn hơn)
ThậnThận giữa (Bóng đái lớn)Thận sau (Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước)

BAIVIET.COM