Giải bài 3 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).

Đề bài 3 Trang 129 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu các thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải câu 3 Trang 129 SGK Lịch sử lớp 10:

– Giáo dục: Giáo dục Nho học được củng cố song không bằng các thế kỉ trước.

– Tôn giáo: Độc tôn Nho học, hạn chế Thiên Chúa giáo, tín ngưỡng dân gian tiếp tục phát triển.

– Văn học: Văn học chữ Nôm phát triển với nhiều tên tuổi: Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du.

– Sử học: Quốc sử quán thành lập, nhiều bộ sử lớn được biên soạn: Lịch triều Hiến chương loại chí, Gia Định thành thông chí,…

– Kiến trúc: Kinh đô Huế, lăng tẩm, cột cờ Hà Nội,…

– Nghệ thuật dân gian tiếp tục phát triển.

(BAIVIET.COM)