Giải bài 3 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 29: Quá trình hình thành loài.

Đề bài 3 Trang 128 SGK Sinh học 12:

Tại sao cách li địa lí lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật?

Lời giải câu 3 Trang 128 SGK Sinh học lớp 12:

Hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật vì chúng có khả năng di chuyển. Chính khả năng đó đã tạo điều kiện cho chúng dễ hình thành nên các quần thể cách li nhau về mặt địa lí dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới. Tuy nhiên, nhiều loài thực vật cũng có nhiều khả năng phát tán tới các địa lí khác nhau.

(BAIVIET.COM)