Giải bài 3 Trang 128 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 128 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch.

Đề bài 3 Trang 128 SGK Sinh học 10:

Hãy phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào.

Lời giải câu 3 Trang 128 SGK Sinh học lớp 10:

Phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào:

* Miễn dịch thể dịch:

– Là miễn dịch sản xuất ra kháng thể, kháng thể nằm trong dịch cơ thể.

– Kháng nguyên là chất lạ, thường là prôtêin có khả năng kích thích cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch.

– Kháng thể là prôtêin được sản xuất ra để đáp lại sự xâm nhập của kháng nguyên lạ.

– Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể khớp với nhau như khóa với chìa. Kháng nguyên chỉ phản ứng với loại kháng thể mà nó kích thích tạo thành.

* Miễn dịch tế bào:

– Là miễn dịch có sự tham gia của các tế bào T độc .

– Tế bào T độc phát hiện tế bào bị nhiễm virut và tiêm chất độc làm chết tế bào nhiễm, khiến virut không thể nhân lên.

(BAIVIET.COM)