Giải bài 3 Trang 127 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 127 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 39: Bài tiết nước tiểu.

Đề bài 3 Trang 127 SGK Sinh học 8:

Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 127 SGK Sinh học lớp 8:

Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng.

BAIVIET.COM