Giải bài 3 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 3 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954).

Đề bài 3 Trang 127 SGK Lịch sử 9:

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ tháng 12 – 1946 đến tháng 7 – 1954.

Lời giải câu 3 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 9:

giai bai 3 trang 127 sgk lich su lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)