Giải bài 3 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 3.

Đề bài 3 Trang 127 SGK Lịch sử 7:

Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền đó ?

Lời giải câu 3 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 7:

Quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền vua Lê, chúa Trịnh và chúa Nguyễn do yếu tố

– Nghĩa quân Tây Sơn ngay từ những ngày đầu dấy binh khởi nghĩa đã được lòng dân, được quần chúng nhân dân ủng hộ.

– Nghĩa quân được đặt dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh khác.

(BAIVIET.COM)