Giải bài 3 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Đề bài 3 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10:

Hệ cô lập là gì?

Lời giải câu 3 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10:

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng. Trong một hệ cô lập, chỉ có các nội lực tương tác giữa các vật. Các nội lực này, theo định luật III Niu-tơn trực đối nhau từng đôi một.

(BAIVIET.COM)