Giải bài 3 Trang 126 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 126 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 31: Tập tính của động vật.

Đề bài 3 Trang 126 SGK Sinh học 11:

Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Lời giải câu 3 Trang 126 SGK Sinh học lớp 11:

Tập tính bẩm sinhTập tính học được
Sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.Hình thành trong quá trình sống thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
Chủ yếu do các phản xạ không điều kiện.Chủ yếu do các phản xạ có điều kiện.

(BAIVIET.COM)