Giải bài 3 Trang 126, 127 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 126, 127 SGK toán lớp 3, phần bài tập Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 126, 127 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 126 127 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 3 Trang 126, 127 SGK Toán lớp 3:

a) Hà bắt đầu đánh răng và rửa mặt lúc 6 giờ sáng và xong lúc 6 giờ 10 phút. Vậy Hà đánh răng và rửa mặt trong 10 phút.

b) Cậu bé đi học lúc 7 giờ kém 5 phút, vào học lúc 7 giờ. Từ 7 giờ kém 5 phút, vào học lúc 7 giờ. Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút.

c) Chương trình phim hoạt hình bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 8 giờ 30 phút. Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút.

(BAIVIET.COM)