Giải bài 3 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 28: Loài.

Đề bài 3 Trang 125 SGK Sinh học 12:

Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn nào để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích.

Lời giải câu 3 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12:

Người ta thường dùng các tiêu chuẩn hoá sinh, hình thái khuẩn lạc để phân biệt các loài vi khuẩn, vì các loài vi khuẩn không sinh sản bằng hình thức sinh sản hữu tính nên không thể dùng tiêu chuẩn cách li sinh sản để phân biệt loài.

(BAIVIET.COM)