Giải bài 3 Trang 124 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 124 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

Đề bài 3 Trang 124 SGK Sinh học 8:

Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

Lời giải câu 3 Trang 124 SGK Sinh học lớp 8:

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu :

– Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

– Thận gồm 2 quả; mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

– Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

+ Cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu)

+ Nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận).

+ Các ống thận.

BAIVIET.COM