Giải bài 3 Trang 124 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 124 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn.

Đề bài 3 Trang 124 SGK Sinh học 10:

Hãy nêu vai trò của virut trong sản xuất các chế phẩm sinh học.

Lời giải câu 3 Trang 124 SGK Sinh học lớp 10:

Virut mặc dù có nhiều mặt bất lợi nhưng cũng có các mặt tích cực, có vai trò trong sản xuất chế phẩm sinh học (interferon, insulin,…).

– Người ta tiến hành gắn các gen mong muốn vào hệ gen của virut, sau đó cấy virut vào nấm men hoặc vi khuẩn, sau đó nuôi trong nồi lên men.

– Nhờ đặc tính tổng hợp nên cơ thể mới nhờ vào hệ gen của mình và lấy nguyên liệu từ tế bào chủ, thời gian sinh trưởng ngắn, đời sống kí sinh bắt buộc của virut mà con người sẽ thu được các chế phẩm sinh học trong thời gian ngắn và số lượng lớn.

– Nhờ đó sẽ cung cấp đủ lượng chế phẩm sinh học cần thiết, giá thành hợp lí.

(BAIVIET.COM)