Giải bài 3 Trang 124 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 124 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài 3 Trang 124 SGK Lịch sử 10:

Thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật các thế kỉ XVI – XVIII. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

Lời giải câu 3 Trang 124 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thống kê

+ Sử học: Bên cạnh các bộ sử nhà nước còn có các bộ sử tư nhân như Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục,…

+ Địa lý: tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư,..

+ Quân sự: tập Hổ trướng khu cơ,…

+ Triết học: bộ sách của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác,…

+ Kĩ thuật: đúc súng đại bác, đóng thuyền chiến…

– Nhận xét

+ Ưu điểm: Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực hơn các thế kỉ trước, có nhiều tác phẩm có giá trị.

+ Hạn chế: Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực kĩ thuật, việc ứng dụng những thành tựu từ bên ngoài cũng chủ yếu dừng lại ở việc chế tạo thử chứ chưa phát triển.

(BAIVIET.COM)