Giải bài 3 Trang 123 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 123 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 123 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng 33.4, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 và rút ra nhận xét.

Bảng 33.3: Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, năm 2002.

Vùng / tiêu chíDiện tích
(nghìn km²)
Dân số
(triệu người)
GDP
(nghìn tỉ đồng)
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam28,012,3188,1
Ba vùng kinh tế trọng điểm71,231,3

289,5

Lời giải câu 3 Trang 123 SGK Địa lí lớp 9:

+ Xử lý số liệu:

Tỉ trọng diện tích dân số GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 (%)

Vùng / tiêu chíDiện tíchDân sốGDP
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam39,339,365,0
Ba vùng kinh tế trọng điểm100,0100,0

100,0

giai bai 3 trang 123 sgk dia li lop 9 - loi giai

Biểu đồ: Tỉ trọng, diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002.

– Nhận xét:

+ Trong ba vùng kinh tế trọng điểm của nước ta, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm 39,3% diện tích, 39,3% dân số nhưng chiếm tới 65% giá trị GDP.

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà với các tỉnh phía Nam và cả nước.

BAIVIET.COM