Giải bài 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư.

Đề bài 3 Trang 122 SGK Sinh học 7:

Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày ?

Lời giải câu 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7:

Lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày là vì : Lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ.

BAIVIET.COM