Giải bài 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Đề bài 3 Trang 122 SGK Sinh học 12:

Tại sao các loài nấm độc lại thường có màu sắc sặc sỡ?

Lời giải câu 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12:

Màu sắc sặc sỡ của nấm được gọi là màu sắc “cảnh báo”. Đây là một đặc điểm thích nghi vì nó “cảnh báo” cho các động vật ăn nấm là chúng chứa chất độc. Thực tế, khi động vật ăn phải nấm độc có màu sắc sặc sỡ thì sau đó nhìn thấy nấm có màu sắc sặc sỡ sẽ không dám ăn.

(BAIVIET.COM)