Giải bài 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái.

Đề bài 3 Trang 121 SGK Sinh học 9:

Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan đó sẽ thay đổi. Em hãy cho biết những thay đổi của các nhân tố sinh thái đó.

Lời giải câu 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 9:

Khi đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan đó sẽ thay đổi.

giai bai 3 trang 121 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)