Giải bài 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Đề bài 3 Trang 121 SGK Sinh học 10:

Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật gây bệnh cơ hội?

Lời giải câu 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 10:

– Ở điều kiện bình thường, một số vi sinh vật thường không thể gây bệnh.

– Khi cơ thể yếu, khả năng miễn dịch bị suy giảm thì các vi sinh vật này sẽ gây bệnh. Bệnh này gọi là bệnh cơ hội. Vi sinh vật gây bệnh gọi là vi sinh vật cơ hội.

(BAIVIET.COM)