Giải bài 3 Trang 120 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 120 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 120 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 120 SGK Toán lớp 3:

Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải câu 3 Trang 120 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 120 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)