Giải bài 3 Trang 120 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 120 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh.

Đề bài 3 Trang 120 SGK Sinh học 11:

So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin.

Lời giải câu 3 Trang 120 SGK Sinh học lớp 11:

Lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlinLan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin
Cách lan truyềnNhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khácLiên tục từ vùng này sangvùng khác kề bên
Tốc độ lan truyềnNhanhChậm

(BAIVIET.COM)