Giải bài 3 Trang 120 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 120 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 120 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng số sau:

giai bai 3 trang 120 sgk dia li lop 9 - de bai

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và nêu nhận xét.

Lời giải câu 3 Trang 120 SGK Địa lí lớp 9:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 120 sgk dia li lop 9 - loi giai

Biểu đồ cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh

– Nhận xét: Trong cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh (năm 2000) chiếm tỉ trọng cao nhất là dịch vụ 51,6% , tiếp theo là công nghiệp – xây dựng 46,7% sau đó là nông lâm ngư nghiệp 1,7%

BAIVIET.COM