Giải bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.

Đề bài 3 Trang 12 SGK Sinh học 7:

Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ?

Lời giải câu 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 7:

Động vật có rất nhiều ý nghĩa đối với con người:

+ Mặt tích cực:

– Động vật làm phong phú thêm cho thế giới sống.

– Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống con người: làm thức ăn, làm trang phục, làm đồ trang trí,…

– Động vật được dùng làm công cụ thí nghiệm: dung cho nghiên cứu khoa học thử thuốc.

– Động vật hỗ trợ con người trong lao động, giải trí, thể thao, bảo vệ an ninh.

+ Một số mặt tiêu cực:

– Động vật là trung gian truyền bệnh cho con người.

– Một số động vật gây hại cho các ngành sản xuất.

– Một số động vật kí sinh trên cơ thể người, gây bệnh.

BAIVIET.COM