Giải bài 3 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ.

Đề bài 3 Trang 119 SGK Sinh học 7:

Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 119 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn:

– Xuất hiện phổi, hô hấp nhờ sự nâng hạ của thềm miệng.

– Tim 3 ngăn, có thêm vòng tuần hoàn phổi.

(BAIVIET.COM)