Giải bài 3 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII.

Đề bài 3 Trang 119 SGK Lịch sử 7:

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài.

Lời giải câu 3 Trang 119 SGK Lịch sử lớp 7:

– Phong trào khởi nghĩa nông dân đã gây ra cho chính quyền vua Lê – chúa Trịnh nhiều tổn thất, khó khăn.

– Tuy thất bại nhưng ý chí đấu tranh chống áp bức cường quyền của nghĩa quân đã làm cơ đồ họ Trịnh bị lung lay, tạo tiền đề để cuộc khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài, lật đổ chính quyền thối nát của vua Lê, chúa Trịnh.

(BAIVIET.COM)