Giải bài 3 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 34: Bài luyện tập 6.

Đề bài 3 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8:

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cu thí nghiệm như hình vẽ 5.8 trong SGK. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi.

B. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí.

C. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

D. Có thể dùng để điều chế hidro nhưng không thu được khí hiđro.

Lời giải câu 3 Trang 119 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 3 trang 119 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)