Giải bài 3 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 22: Ngẫu lực.

Đề bài 3 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10:

Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

Lời giải câu 3 Trang 118 SGK Vật lý lớp 10:

M = F.d

Trong đó:

F: độ lớn của mỗi lực (N).

d: khoảng cách giữa hai giá của hai lực gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực (m)

Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay, miễn là trục quay vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.

(BAIVIET.COM)