Giải bài 3 Trang 118 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 118 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 29: Cấu trúc các loại virut.

Đề bài 3 Trang 118 SGK Sinh học 10:

Dựa theo hình 29.3, nếu trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng lai sẽ có dạng như thế nào? Nếu nhiễm chủng lai vào cây thuốc lá để gây bệnh, sau đó phân lập virut thì sẽ được chủng A hay chủng B. Từ đó, có thể rút ra kết luận gì?

Giai bai 3 Trang 118 SGK Sinh hoc lop 10

Lời giải câu 3 Trang 118 SGK Sinh học lớp 10:

– Khi trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa là prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B sẽ được virut lai mang axit nuclêic của chủng B và vỏ prôtêin vừa là của chủng A vừa là của chủng B (xen nhau).

– Sau khi nhiễm vào cây thuốc lá, virut nhân lên sẽ là chủng B. Bởi vì mọi tính trạng của virut đều do hệ gen của virut quyết định.

→ Kết luận : mọi tính trạng đặc trưng của mỗi chủng virut đều do bộ gen của chủng virut đó quy định.

(BAIVIET.COM)