Giải bài 3 Trang 117 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 117 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế.

Đề bài 3 Trang 117 SGK Hóa học lớp 8:

Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế được không? Vì sao?

Lời giải câu 3 Trang 117 SGK Hóa học lớp 8:

Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm nằm thẳng đứng, miệng ống nghiệm hướng lên trên vì trọng lượng khí oxi (32g) lớn hơn trọng lượng không khí (29g).

Đối với khí hiđro thì không thể được vì trọng lượng khí hiđro rất nhẹ (2g) so với không khí (29g). Đối với khí H2 thì phải đặt ống nghiệm thẳng đứng và miệng ống nghiệm hướng xuống dưới.

(BAIVIET.COM)