Giải bài 3 Trang 116 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 116 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 116 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 116 SGK Toán lớp 3:

Tìm x :

a) x : 3 = 1527 ;

b) x : 4 = 1823.

Lời giải câu 3 Trang 116 SGK Toán lớp 3:

a) x : 3 = 1527

x = 1527 x 3

x = 4581.

b) x : 4 = 1823

x = 1823 x 4

x = 7292.

BAIVIET.COM