Giải bài 3 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 2.

Đề bài 3 Trang 116 SGK Lịch sử 7:

Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao ?

Lời giải câu 3 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 7:

Nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao, vì:

– Đây là thời kì nền kinh tế ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài đều phát triển, sau khi đời sống được ổn định nhân dân có nhu cầu sinh hoạt tinh thần sau những ngày lao động vất vả.

– Công thương nghiệp phát triển dẫn đến hoạt động giao lưu giữa các vùng miền, cùng với đó là sự giao lưu về văn hóa, các loại hình nghệ thuật dân gian có điều kiện lan rộng.

– Thời kì này đạo Phật và Đạo giáo được khôi phục và phát triển trở lại, tạo điều kiện cho phong cách dân gian trong nghệ thuật điêu khắc nở rộ, thể hiện ở phù điêu gỗ ở các chùa chiền,…

(BAIVIET.COM)