Giải bài 3 Trang 116 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 116 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ.

Đề bài 3 Trang 116 SGK Địa lí 9:

Căn cứ vào bảng 31.3

giai bai 3 trang 116 sgk dia li lop 9 - de bai

Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. Nhận xét.

Lời giải câu 3 Trang 116 SGK Địa lí lớp 9:

– Xử lí số liệu: Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh 1995 – 2002 (%)

giai bai 3 trang 116 sgk dia li lop 9 - loi giai 1

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ dân số thành thị, dân số nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm

giai bai 3 trang 116 sgk dia li lop 9 - loi giai 2

– Nhận xét:

+ Tỉ lệ dân thành thị cao hơn nông thôn.

+ Từ 1995 đến 2002, tỉ lệ dân thành thị tăng, tỉ lệ dân nông thôn giảm.

BAIVIET.COM