Giải bài 3 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.

Đề bài 3 Trang 116 SGK Địa lí 8:

Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó?

giai bai 3 trang 116 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 116 SGK Địa lí lớp 8:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 116 sgk dia li lop 8 - loi giai

– Nhận xét:

+ Trạm Hà Nội: nhiệt độ trung bình năm là 23,5ºC; nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 28,9ºC (tháng 7); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 16,4ºC(tháng 1). Tổng lượng mưa của trạm là 1676,2 mm; lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 318mm (tháng 8); lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 18,6mm (tháng 1), các tháng mùa mưa: 5, 6, 7. 8. 9, 10.

+ Trạm Huế: nhiệt độ trung bình năm 25,2ºC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4ºC (tháng 7); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 20ºC (tháng 1). Tổng lượng mưa của trạm 2867,7mm; lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 795,6mm (tháng 10), lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 47,1 mm (tháng 3); các tháng mùa mưa: 9, 10,11, 12.

+ Trạm Tp. Hồ Chí Minh: nhiệt độ trung bình năm 27,1ºC, nhiệt đọ trung bình tháng cao nhất là 28,9ºC (tháng 4); nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 25,7ºC (tháng 12). Tổng lượng mưa của trạm là 1931mm, lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 327mm (tháng 9); lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 4,1mm (tháng 2); các tháng mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

BAIVIET.COM