Giải bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Nêu sự giống và khác nhau khi sử dụng điôt tiếp mặt và tirixto.

Lời giải câu 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

– Giống: đều được sử dụng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

– Khác: tirixto chỉnh lưu dòng điện có điều khiển còn điôt tiếp mặt thì không.

(BAIVIET.COM)