Giải bài 3 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 22: Sóng điện từ.

Đề bài 3 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy chọn câu đúng.

Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn phải là

A. nhà sàn.

B. nhà lá.

C. nhà gạch.

D. nhà bê tông.

Lời giải câu 3 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng điện từ có thể lan truyền trong mọi môi trường. Tuy nhiên khi gặp môi trường bê tông, có thể sóng điện từ sẽ bị phản xạ lại.

Chọn đáp án đúng là D.

(BAIVIET.COM)