Giải bài 3 Trang 115 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 115 SGK toán lớp 3, phần bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 115 SGK Toán lớp 3:

Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi ba xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Lời giải câu 3 Trang 115 SGK Toán lớp 3:

Cả ba xe chở được số ki-lô-gam gạo là :

1425 x 3 = 3275 (kg)

Đáp số3275 kg gạo.

(BAIVIET.COM)