Giải bài 3 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài 3 Trang 115 SGK Lịch sử 10:

Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự hưng khởi của các đô thị:

+ Thế kỉ XVI – XVIII nhiều đô thị mới hình thành và phát triển hưng thịnh.

+ Thăng Long – Kẻ Chợ với 36 phố phường trở thành đô thị lớn của cả nước.

+ Những đô thị mới như : Phố Hiến, Hội An, .. trở thành những nơi buôn bán sầm uất.

– Sự phát triển của các đô thị có ý nghĩa rất lớn:

+ Tạo điều kiện hàng hóa lưu thông, thúc đẩy sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp.

+ Hình thành các trung tâm buôn bán lớn và phồn thịnh.

(BAIVIET.COM)