Giải bài 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

Đề bài 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Vẽ sơ đồ mạch điện dùng khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn trong hai trường hợp:

a) điôt phân cực thuận.

b) điôt phân cực ngược

Lời giải câu 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 3 Trang 114 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)