Giải bài 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề bài 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định?

Lời giải câu 3 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Khi vật rắn quay quanh trục, mọi điểm của vật đều có cùng tốc độ góc ω momen lực tác dụng vào vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

(BAIVIET.COM)