Giải bài 3 Trang 114 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 114 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 114 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 114 SGK Toán lớp 3:

Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025 lít dầu. Người ta đã lấy ra 1350 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Lời giải câu 3 Trang 114 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 114 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)