Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 113 SGK toán lớp 3, phần bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

Đề bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3:

Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch ?

Lời giải câu 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3:

Số viên gạch xây bốn bức tường là :

1015 x 4 = 4060 (viên gạch)

Đáp số: 4060 viên gạch.

(BAIVIET.COM)