Giải bài 3 Trang 113 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 113 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật.

Đề bài 3 Trang 113 SGK Sinh học 10:

Khi còn ở trong bụng mẹ, trong khoang miệng của đứa trẻ có vi sinh vật không? Khi nào trong khoang miệng của đứa trẻ bắt đầu có vi sinh vật?

Lời giải câu 3 Trang 113  SGK Sinh học lớp 10:

Khi đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ thì khoang miệng không có vi sinh vật. Nhưng khi đứa trẻ được sinh ra, cất tiếng khóc đầu tiên thì vi sinh vật từ không khí sẽ xâm nhập vào khoang miệng.

(BAIVIET.COM)