Giải bài 3 Trang 113 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 113 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 113 SGK Địa lí 8:

Em hãy sưu tầm năm câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em?

Lời giải câu 3 Trang 113 SGK Địa lí lớp 8:

– Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.

– Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm.

– Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm, phất cơ mà lên.

– Thâm đông, hồng tây, dựng mây. Ai ơi! Ở lại ba ngày hãy đi.

– Kiến đen tha trứng lên cao, thế nào cũng có mưa rào rất to.

BAIVIET.COM