Giải bài 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 35: Ôn tập học kì I.

Đề bài 3 Trang 112 SGK Sinh học 8:

Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 8:

– Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

+ Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.

+ Mang các sản phẩm thải (CO2, nước tiểu và các chất độc) từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

– Hệ hô hấp giúp tế bào trao đổi khí :

+ Lấy O2 từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.

+ Thải CO2 ra khỏi cơ thể.

– Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào và cơ thể.

BAIVIET.COM