Giải bài 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 34: Phát tán của quả và hạt.

Đề bài 3 Trang 112 SGK Sinh học 6:

Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió ?

Lời giải câu 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6:

Những quả và hạt phát tán nhờ gió thường có các đặc điểm: quả, hạt có cánh được gió chuyển đi xa gốc cây mẹ (quả chò, quả cơi, hạt núc nác, hạt củ mài,…). Hoặc quả, hạt có lông được gió đem đi xa (quả cỏ lào. quả rau tàu bay, hạt thừng mức …).

BAIVIET.COM