Giải bài 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.

Đề bài 3 Trang 112 SGK Sinh học 12:

Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

Lời giải câu 3 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12:

Sự khác biệt cơ bản giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac là: Học thuyết Đacuyn đã nêu được cơ chế tiến hoá chình hình thành nên các loài là CLTN còn học thuyết Lamac mặc dù có thừa nhận loài có biến đổi nhưng lại không nêu được cơ chế đúng giải thích cho quá trình biến đổi của loài.

(BAIVIET.COM)