Giải bài 3 Trang 111 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 111 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 111 SGK Sinh học 9:

Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi ở Việt Nam là ở lĩnh vực nào?

Lời giải câu 3 Trang 111 SGK Sinh học lớp 9:

– Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng là lĩnh vực chọn giống lúa, ngô.

– Thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi là ở lĩnh vực chọn giống gà, lợn.

(BAIVIET.COM)